Pénzügy-Számvitel

Pénzügyi modul

A rendszer nyilvántartja a vevőkkel, szállítókkal és egyéb (pl. munkavállalókkal) kapcsolatos követeléseket és tartozásokat. A számlákat, a banki és pénztári bizonylatokat - a rajtuk található bizonylati szám mellet - egy saját számmal is el lehet látni, amely alapján a későbbiekben könnyen visszakereshetőek és azonosíthatóak. A szoftver több bankszámla és több pénztár napi egyenleginek vezetésére képes. Az egyenleg kiszámítása után az adott napot és pénztárat lezártnak tekinti. A lezárást egy megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó megszüntetheti. Bank karbantartás során kezelni lehet a számlákhoz kapcsolódó és számla nélküli banki mozgásokat. A kiegyenlítések a hozzájuk tartozó számlákkal egy gyors kiválasztási módszerrel összekapcsolhatóak. Pénztár karbantartás során kezelni lehet a számlákhoz kapcsolódó és számla nélküli pénztári mozgásokat. A pénztári kiegyenlítésekhez tartozó számlák a pénztári tétellel egy időben berögzíthetők. Átutalásos számlák kiegyenlítése is megtörténhet a pénztáron keresztül. A szoftver figyelemmel kíséri az adott számlákhoz tartozó rész-, egyszeri-, illetőleg többszöri kiegyenlítéseket, visszautalásokat, sztornírozásokat, különféle fizetési módonként, A számlák rögzítésével egyidejűleg kialakul az áfa nyilvántartás. Az áfa nyilvántartása két féle szempont szerint is megtörténik. Az első szempont az áfa típusa (Pl.: belföldi szállítói áfa, belföldi vevői áfa, export áfa stb.), a második az áfa jellege (fizetendő, visszaigényelhető, mentes stb.).
 

Számviteli modul

A folyószámla - és pénzügyi részben rögzített számlák és kiegyenlítések három módszerrel kontírozhatók és könyvelhetők:
1. Automatikusan kikontírozhatók, amely feladás után csak az árbevételszámla, illetve a ráfordításszámla, valamint a költséghelyek könyvelése történik meg.
2. Lehetőség van a tételenkénti kikontírozásra is, ahol az összes kontírozási munka elvégezhető.
3. A tételes kontírozást helyettesíti a sémakód alapján történő feldolgozás, ahol a tételes kontírozás folyamatát egy ún. sémakód írja le, amely alapján a bizonylat kontírozása szintén automatikusan történik. A könyvelési állományban a tételek teljesen lekönyvelve (befejezett) vagy könyveletlenül (nyitott) szerepelnek. A nyitott tételek pénzügyi oldalról (könyveletlen számla, banki vagy pénztári kiegyenlítés, stb.) vagy számviteli oldalról előkereshetőek és lezárttá tehetőek. A számlákhoz, vagy kiegyenlítésekhez nem kapcsolódó (pl. vegyes) tételek egyedileg rögzíthetők. A könyvelés 1-sok, sok-1 és 1-1 kapcsolatot kezel, amely tételekhez több szakfeladat kódja rendelhető, A számlatükörben egyetlen számla sem kötött, szabadon kijelölhetők a könyvelő, az eredmény, a folyószámla, az évnyitó, évzáró, stb. számlák, a főkönyvi számlák hierarchiája év közbeni számlatükör bővítésnél is biztosított. Ezzel a módszerrel elérhető, hogy egyetlen számla száma, helye sem kötött, tehát nem lehet olyan számviteli előírást hozni, amelynek ne felelne meg a rendszer. Az egyes gazdasági egységekre eltérő számlatükör meghatározására van lehetőség. A naplóban lekönyvelt tételek - azok külön állományban történő megőrzése mellett - törölhetők, így a hibás könyvelési tételek elegáns módon, egyenleg összegek hibája nélkül javíthatók, A korábban lekönyvelt tételek szakfeladatonkénti analitikája problémamentesen módosítható, javítható, újra felosztható, törölhető. Időszakra, partnerre, szakfeladatra (analitikára) bontott listák kérhetők, amelyeknél a bontás mélysége megadható: - főkönyvi karton, - naplóforgalom, - főkönyvi kivonat, - folyószámla kivonat, - zárókimutatás, a könyvelési tételek "ömlesztett" állományából az előzőektől eltérő tartalmú, összegfokozatú listák is kérhetők.