Költségvetés, előirányzatok

Költségvetés, előirányzatok

A költségvetés készítése egy háromszintű nyilvántartáson alapszik. Minden összeg kimutatható szakfeladatonként (első szint) szakfeladaton belül főkönyvi számonként (második szint) és a főkönyvi számon belüli bontásban, ami egy a felhasználó által tetszőlegesen definiált analitika (harmadik szint). A bevételi és a kiadási előirányzatok kezelése és nyilvántartása mindegyik szinten, három értéken történik. Előző évi előirányzat, éves nyitó előirányzat, éves módosított előirányzat. A rendszerben az előirányzatok változásai gazdasági eseményként szerepelnek. Tetszőleges időpontra lekérdezhetőek a bevételi és kiadási előirányzatok értékei valamint a változásokhoz kapcsoló gazdasági események. A mozgások alapján a rendszer főkönyvi szám és szakfeladat gyűjtéseket és ezek könyvelését is elvégzi.