Gondozás

Polisz® Gondozás


Gondozó szolgálatok részére fejlesztett rendszerünkkel, mind a szociális alapellátásban, mind a szakosított ellátásban résztvevő személyeket teljeskörűen kezelheti.

A Polisz Gondozási modul segítségével a gondozási tevékenységgel összefüggő teljes nyilvántartás vezetését, a szükséges pénzügyi tevékenység és a keletkezett számlák, bizonylatok könyvelését elvégezheti. A rendszer logikai felépítése segít végig vinni a teles folyamatot. Lehetővé teszi az egységes számlázási, befizetési és lekérdezési funkciókat minden intézmény számára. Előkészítheti az adatokat a könyvelés számára, ennek használatával időmegtakarítás érhető el.

A 29/1993. (Il. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról és az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló ide vonatkozó részei alapján.

Kiemelt funkciók:

 • szociális alapellátás és bentlakásos gondozás teljes körú nyilvántartása
 • kérelmek rögzítése, bírálata a rendszerben
 • jövedelem, nyugdíj, FOT, járadékok nyilvántartása
 • térítési díjak kezelése
 • méltányosság kezelése
 • kedvezmények kezelése (normatív, jövedelem alapján járó, alapítványi, stb.)
 • nyilvántartottak személyes adatainak naprakész vezetése, változások követése (nyilvántartó lap)
 • térítési díjak jogszabályoknak, helyi rendeleteknek megfeleló számlázása
 • szolgáltatások analitikus rögzítése, kezelése (gyermek, idős, fogyatékos, demens stb.):
  • szociális étkeztetés,
  • szociális segítés,
  • személyi gondozás,
  • nappali ellátás,
  • jelzőrendszer,
  • szakosított ellátás
 • Az étkezés igénybevétel módjának (helyben, elviteles, kiszállításos), és formájának (normál, cukros stb.) kezelése
 • letétek analitikus kezelése mind a bankban mind a pénztárban
 • ágyfenntartási díj automatikus figyelése
 • inkontinenciás termékek felhasználásának rögzítési és számlázási lehetősége

Díjmentes Gondozási rendszer bemutatóval kapcsolatban a +36-30-984-7680 telefonszámon Horváth Krisztinánál jelentkezhet! A bemutató kapcsán szakemberünkkel a helyi igényeket, kérdéseket, kéréseket egyeztetheti.